IATE ehk Euroopa interaktiivne terminibaas (inglise keeles Inter-Active Terminology for Europe) on Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite ühine terminibaas.

Terminibaasi täiendamises, uuendamises ja haldamises osalevad Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee / Regioonide Komitee (neil kahel on ühine tõlkekeskus), Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse, Euroopa Keskpanga, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Liidu Kohtu (vaatlejana) terminoloogid.

IATE loodi 1999. aastal eesmärgiga mõistete kasutamise ühtlustamiseks ja tööde kattumise vältimiseks ühendada eri institutsioonide terminibaasid üheks.

IATE eelkäijad olid:

IATE sisaldab eelkõige Euroopa Liidu spetsiifilist sõnavara ja eurožargooni, kuid ka teiste valdkondade erialatermineid.

IATE terminibaas hakkas tööle 2004. aastal ning alates 2007. aastast on see osaliselt kättesaadav ka avalikkusele.

Välislingid

muuda