Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu institutsioon, mis koosneb Euroopa Kohtust ja Üldkohtust

Euroopa Liidu Kohus on Euroopa Liidu institutsioon, mille ülesanne on tagada ELi õiguse ühesugune tõlgendamine ja kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides; tagada, et riigid ja ELi institutsioonid järgiksid ELi õigust. Euroopa Liidu Kohus asutati 1957. aastal ja see asub Luxembourgis.

Märk Euroopa Liidu Kohtu kohtupalee ees. Taustal on kohtu Rocca, Montesquieu ja Comeniuse tornid.

Euroopa Liidu Kohus koosneb kahest kohtust:[1]

  • Euroopa Kohus – menetleb liikmesriikide kohtutelt laekunud eelotsusetaotlusi, teatavaid tühistamishagisid ja apellatsioonkaebusi;
  • Üldkohus – langetab otsuseid tühistamishagide kohta, mille on esitanud üksikisikud, ettevõtjad ning teatavatel juhtudel ELi liikmesriikide valitsused. Praktikas tähendab see, et kõnealune kohus tegeleb peamiselt konkurentsiõiguse, riigiabi, kaubanduse, põllumajanduse ja kaubamärkidega.

Euroopa Kohtus töötab üks kohtunik igast ELi liikmesriigist ja 11 kohtujuristi. Üldkohtus töötas varem 47 kohtunikku, alates 2019. aastast aga 56 kohtunikku (2 kohtunikku igast ELi liikmesriigist).

Iga kohtunik ja kohtujurist määratakse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel ametisse kuueaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada. Igas kohtus valivad kohtunikud presidendi, kes astub ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada.

2004–2016 tegutses Euroopa Liidu Kohtu koosseisus nende kõrval ka Avaliku Teenistuse Kohus.[2]

Viited muuda

  1. Euroopa Liidu ametlik veebisait
  2. Avaliku Teenistuse Kohus: Üldkirjeldus Euroopa Liidu Kohtu kodulehel (vaadatud 04.05.2018)

Välislingid muuda