Humanistlik psühholoogia

Humanistliku psühholoogia kohaselt psühholoog ei pea olema mitte niivõrd inimese uurija, kuivõrd abistaja. Psühholoogi roll on aidata inimesel realiseerida temas talle olev arengupotentsiaal. Psühholoog on pigem abistaja kui teooriate püstitaja. Meetodid, mida nad enamasti kasutavad on vestlus ja vaatlus, harva ka eksperiment.