Horisontaallaudis

Horisontaallaudis ehk rõhtlaudis on sise- või välisseina või mõne muu pinna (profileeritud) laudadega katmise viis, kus pool- või täissulundiga lauad paigaldatakse seinale rõhtsalt.

Rõhtlaudis on üheks Lenderi maja iseloomustavaks jooneks.

Populaarseim ning laialdasemalt levinud laudise materjal on puit, vähemal määral kasutatakse tehismaterjale.