Homograafid on lekseemid, mis kirjutatakse ühtmoodi, kuid hääldatakse erinevalt. Nt palatalisatsiooni kirjapildis märkimata jätmise tõttu palk ‘puitmaterjal’ – palk ‘töötasu’, kann ‘lauanõu’ – kann ‘lelu, mänguasi’.