"Historia" on Herodotose ajalooteos, mis kirjeldab Kreeka-Pärsia sõdasid.

Historiae