Historia

"Historia" on Herodotose ajalooteos, mis muu hulgas kirjeldab Kreeka-Pärsia sõdasid.

Historiae