Hiina Vabariigi suhted Lõuna-Aafrika Vabariigiga

Hiina Vabariigi diplomaatilised suhted Lõuna-Aafrika Vabariigiga loodi 1949. aastal ja need kestsid kuni 1997. aastani.

Pärast Hiina Vabariigi väljaheitmist Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist riikidevahelised suhted tihenesid, sest mõlemad asjaomased riigid olid rahvusvaheliselt tõrjutud ja pidasid oma eesmärgiks kommunismivastast võitlust. 1976. aastal ülendati konsulaadid vastastikku suursaatkondadeks. Sõjaline ja majanduslik koostöö oli tihe. President Pieter Willem Botha külastas korduvalt Hiina Vabariiki.