Hauapanus on surnule hauda kaasa pandav ese või esemete kogum.

Enamasti on hauapanusteks isiklikud esemed, ohverdused jumalatele, esemed, mida arvatakse surnul teises ilmas vaja minevat.

Enamik hauapanuseid, mida arheoloogid on välja kaevanud, on anorgaanilisest materjalist (savist, kivist, metallist), kuid on tõendeid, et hauapanusteks on pandud ka orgaanilisi objekte, mis on hävinud.

Hauapanuste uurimisega tegelevad arheoloogia ja antropoloogia.