Haapsalu linnafoogt

Haapsalu linnafoogt, ka politseimeister (1783–1797) ja kohtufoogt (saksa keeles Hapsaler Stadtvogt, vene keeles Гапсальский городничий) oli Haapsalus korda ja julgeolekut taganud ametnik, kes allus Eestimaa kubernerile, Eestimaa kubermanguvalitsusele ja kohtukodadele.

Linnafoogti ülesanneteks olid: politseifunktsioonide täitmine ja vaeste kureerimine; koostöös Haapsalu linnanõukoguga kaalude ja mõõtude õigsuse jälgimine. Linnafoogt kontrollis ka keelatud kaupude müümist ja toidukaupade hindade ettekirjutustele vastavust. Jälgis ja kontrollis kroonuehitiste, teede, tänavate ja sildade korrashoidu, sõjaväe majutamist; teostas passide jagamist ja arreteerimiskäskude andmist[1].

ViitedRedigeeri

  1. Haapsalu linnafoogt, EAA.993, Ajalooarhiivi fondiloend