Hüppekiht on suhteliselt sügavate veekogude (järved, mered jne) veekiht, enamasti õhuke, kus vee füüsikalised ja/või keemilised omadused kiiresti muutuvad.

Hüppekiht on näiteks termokliin, kus temperatuur võrreldes muu veemassiiviga hoopis järsemini muutub.