Gruusia Apostlik Autokefaalne Õigeusu Kirik

Gruusia Apostlik Autokefaalne Õigeusu Kirik ehk Gruusia patriarhaat on üks maailma vanimaid kristlikke kirikuid, mille alusepanijaks peetakse 1. sajandil tegutsenud apostel Andreast. Alates 5. sajandist on Gruusia kirik autokefaalne.

Gruusia Apostlik Autokefaalne Õigeusu Kirik
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია

Vapp
Õiguslik staatus autokefaalne õigeusu kirik
Peakorter Thbilisi
Tegevuspiirkond Gruusia
katoolikos-patriarh Ilia II

Gruusia põhiseadus tunnistab Gruusia Õigeusu Kiriku erilist rolli, kuigi kuulutab kiriku ja võimu lahusust.

Gruusia kirik kasutab tänini Juliuse kalendrit.

Gruusia kirikut juhib Püha Sinod. Kiriku pea on 1977. aastast alates katoolikos-patriarh Ilia II.

Vaata ka

muuda