Graan (sümbol gr) on vana inglise massiühik.

1-graanine puhta kulla tükk võrdluses mõõdulindi ja müntidega

Ühiku nimetus ja väärtus põhinevad viljateral (inglise keeles grain 'viljatera'). Pronksiajast renessansini olid nisu- ja odraterade keskmised massid osa ametlikust massiühikute süsteemist, kuid pole teateid, et teri endid reaalselt kaalumiseks kasutati.

Inglise massiühikute süsteemis võeti graani aluseks ühe odratera mass, mis vastas 1 1/3 nisutera massile.

1959. aastal määrati, et 1 graan = 64,79891 milligrammi.