Graafik (arvjoonis)

Graafik ehk joondiagramm (ingl line chart) on funktsionaalse sõltuvuse esitus koordinaattasandil. Funktsiooni y = f(x) graafik on paaride x, f(x) hulk, kus x kuulub f(x) määramispiirkonda.

Graafik, mis iseloomustab kiiruse sõltuvust ajast

Ühe muutujaga funktsiooni saab näitlikult esitada ristkoordinaadistikus joonena tasandil ja kahe muutuja funktsiooni pinnana ruumis.[1]

Viited muuda

  1. ENE 3. köide, 1988