Geograafiline pikkus

Pikkus ehk geograafiline pikkus (λ) on suurus, mis iseloomustab maapinnal asuva punkti nurkkaugust algmeridiaanist.

Pikkus algmeridiaanil on 0°. Pikkus suureneb ida poole ja lääne poole 180°-ni.

Maapinnal asuva punkti laius ja pikkus moodustavad selle punkti geograafilised koordinaadid.