Generaalstaadid

Generaalstaadid oli seisuste esinduskogu Prantsusmaal.

Aastal 1614 saadeti generaalstaadid laiali, ainuvõim läks seega kuninga kätte, Prantsusmaal algas absolutismiajastu.