Elektronvolt

(Ümber suunatud leheküljelt GeV)

Elektronvolt on energia mõõtühik, mis on laialt kasutusel elementaarosakeste, tuuma-, aatomi- ja tahkisefüüsikas. Sellega mõõdetakse näiteks elektronide seoseenergiat aatomites ja molekulides.

Tähis eV. 1 elektronvolt on kineetiline energia, mille elektron saab läbides vaakumis potentsiaalide vahe 1 volt. 1 eV=1,602177×10–19 džauli.

Elementaarosakeste massi mõõdetakse ühikutes eV/c2 vastavalt (massi ja energia ekvivalentsusele). Massi mõõtmiseks sobivad ühikud on tavaliselt megaelektronvoltides (MeV/c2) ja gigaelektronvoltides (GeV/c2).