Furaan
Furaan
Keemiline valem (CH)4O
Välimus värvuseta lenduv vedelik
Molaarmass 68,07 g/mol
Tihedus 0,936 g/cm3
Lahustuvus vees vähene
Lahustuvus alkoholid, atsetoon, eetrid
Sulamistemperatuur –85,6 °C
Keemistemperatuur 31,3 °C
Ohud lenduvus, toksilisus, võimalik kantserogeensus

Furaan on heterotsükliline orgaaniline ühend, mis kuulub aromaatsete ühendite klassi.

Furaan on värvitu kergesti süttiv vedelik, mis lahustub tavalistes orgaanilistes solventides, kuid vähe vees. Tema keemistemperatuur on lähedane toatemperatuurile. Furaani tarvitatakse lahustina ning sünteetiliste vaikude ja keemiliste kiudainete lähteainena.

Keemilises mõttes on furaani molekul aromaatne, kuna hapniku aatomi vaba elektronipaar on delokaliseeritud üle kogu tsükli; see molekul on tasapinnaline ja selles ei esine karakteerseid kaksiksidemeid. Furaan astub kergesti aromaatse elektrofiilse asenduse reaktsioonidesse, aga ka Diels-Alderi reaktsioonidesse kui dieen.

Vaata ka

muuda