Fraseerimine on muusikas interpreedi teadlikult kontrollitud väljendusvahend esitada helisid noodikirjas kirja pandust veidi erineva agoogika, helitugevuse, rütmi või artikulatsiooniga, muutes neid selle abil kuulaja jaoks paremini hoomatavaks.

Nagu kõnelemisel toimub suurema väljenduslikkuse huvides hääle tugevuse tõstmine ja langetamine, silpide lühendamine ja pikendamine, nii ka muusikas üldiselt ei esitata sama helivältuse või helitugevusega kirja pandud noote täpselt ühesugustena. Helide järgnevustes tekib esituse käigus alati mingi rõhuliste ja rõhutute helide struktuur, mis on tingitud kas meloodilistest, rütmilistest või harmoonilistest põhjustest, nii et üksikud helid või nende rühmad (motiivid, fraasid) eristuvad teistest.