Foxe'i väin

Foxe'i väin (inglise keeles Foxe Channel) on väin Põhja-Ameerika kirdeosas, Põhja-Jäämere osa. Eraldab Southamptoni saare Belli poolsaart Baffini saare Foxe'i poolsaarest, ühendab Foxe'i lahte Hudsoni väina ja lahega.

Baffini saar ja lahed.png

Väin on saanud nime inglise maadeavastaja Luke Foxe'i auks.