Flažolett

Flažolett (prantsuse keeles flageolet) on mängutehniline võte, mida tekitatakse keelpillidel keele kerge puudutamisega teatud punktis. Selle võttega saavutatakse kõrge flöödikõlaline heli. Flažoletid avardavad keelpillide diapasooni ja kõlavärvi.

Flažoletid võivad olla loomulikud või kunstlikud.

Lahtisel keelel tekitatavat flažoletti nimetatakse loomulikuks ja märgitakse noodi kohal oleva nullikesega. Keele lühendatud osal tekitatavat flažoletti nimetatakse kunstlikuks ja märgitakse joonestikul nelinurkse noodiga, kusjuures tekitatava heli kõrgus ei ühti selle heli omaga, mis saadakse samas punktis keele allasurumisel.