Firmasport on sportlik tegevus, mida harrastatakse töökollektiivi raames. Algatus selleks võib tulla töötajate poolt, kes võivad näiteks moodustada oma meeskonna mõneks võistluseks või võistlussarjaks. Samuti võib firmasporti terviseedendusliku kehakultuurina toetada tööandja. Tihti on firmasport meelelahutusliku iseloomuga ning selle üheks eesmärgiks on ettevõtte töötajate meeskonnavaimu tugevdamine. Publikuhuvi pälvivate võistluste puhul võib mingil määral arvestada ka reklaamiefektiga.

Nõukogude Liidus olid suuremates asutustes ja ettevõtetes kehakultuurikollektiivid, mis osalesid spartakiaadidel ning pidasid arvestust VTK ("Valmis tööks ja kaitseks") normatiivide täitmise üle.

Vaata ka muuda