Filter (matemaatika)

Osaliselt järjestatud hulga (või üldisemalt eeljärjestusega hulga) filtriks nimetatakse tema mis tahes mittetühja alamhulka F, mis täidab järgmisi tingimusi:

  1. F on ülemine hulk:
  2. F on allapoole suunatud hulk: ja