Filter (matemaatika)

Osaliselt järjestatud hulga (või üldisemalt eeljärjestusega hulga) filtriks nimetatakse tema mittetühja alamhulka, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. F on ülemine hulk:
  2. F on allapoole suunatud hulk: ja