Eeljärjestus

Eeljärjestuseks ehk kvaasijärjestuseks nimetatakse matemaatikas refleksiivset ja transitiivset seost.