Eeljärjestus

refleksiivne ja transitiivne binaarseos

Eeljärjestuseks ehk kvaasijärjestuseks nimetatakse matemaatikas refleksiivset ja transitiivset seost.