Filosoofiadoktor

Filosoofiadoktor, lühend PhD või DPhil (ladina keeles philosophiae doctor või doctor philosophiae), on valdkonna kõrgeim akadeemiline kraad. Termin "filosoofia" filosoofiadoktori kraadi nimetuses ei viita filosoofiale kui akadeemilisele distsipliinile, vaid seda kasutatakse laiemalt tema algupärases kreeka tähenduses, milleks on 'tarkusearmastus' (φιλοσοφία). Euroopa traditsiooni kohaselt on filosoofiadoktori kraadid kõik doktorikraadid peale teoloogia-, õigusteaduse ja meditsiinidoktori kraadi.

Doktorikraadi omandamise eelduseks on algupärane, olemasolevate teadmiste piire avardav ja uut teadmist loov teaduslik uurimistöö, mis on enamasti vormistatud kirjaliku doktoritöö ehk dissertatsiooni kujul. Doktoriõpingute ehk doktorantuuri ajal kutsutakse üliõpilast doktorandiks, kaitsmise ajal kandidaadiks. Kraadi omandamiseks tuleb dissertatsiooni kaitsta väitluse vormis erialaekspertide komisjoni ees. Doktorikraadi olemasolu on akadeemilises maailmas enamasti eelduseks teadus- ja õppetöö tegemiseks kõrgkoolides ja uurimisasutustes. Filosoofiadoktori kraadi omanikud võivad nime ees kasutada lühendit "dr" või nime järel täheühendit "PhD" (kuid mitte mõlemat korraga), selle kasutamise kontekst ja tava sõltub konkreetsest kultuuriruumist, kuid piirdub enamasti akadeemilise maailmaga. Doktoriõppe aeg, kraadi saamiseks vajalikud nõuded ning kaitsmise kord sõltuvad konkreetsest ajaperioodist, riigist ja haridusasutusest.

Eestis on filosoofiadoktori kraadi võimalik omandada kõigis suuremates ülikoolides.