Fennougristika

keeleteaduse haru, mis tegeleb soome-ugri keelte uurimisega