Hungaroloogia (inglise keeles hungarology, Hungarian studies; ka ungari filoloogia (saksa keeles Ungarische Philologie)) on fennougristika haru, mis uurib ungari keelt ja kultuuri.

Hungaroloogiaga hakati põhjalikumalt tegelema 20. sajandi esimesel veerandil Berliini Humboldti Ülikooli ungari instituudis.

Eesti hungarolooge: Tõnu Seilenthal, Anu Nurk.