Femto- (tähis f) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 1015 korda väiksem.

Näiteks femtomeeter (fm) on 10−15 meetrit. Seda ühikut kasutatakse tavaliselt aatomituumade ja elementaarosakeste mõõtmete kirjeldamisel. Varem oli selleks ühikuks mittesüsteemne sama suur ühik fermi, mille tähis oli samuti fm.

Eesliide tuleneb taani keele sõnast femten (viisteist) ja võeti ametlikult kasutusele 1964. aastal.

Kümnendeesliited
jokto- zepto- ato- femto- piko- nano- mikro- milli- senti- detsi- deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota-
y z a f p n µ m c d da h k M G T P E Z Y
10−24 10−21 10−18 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 10−2 10−1 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024