Femme fatale

Femme fatale on prantsuskeelne väljend, mis tähendab sõna-sõnalt saatuslikku naist. Vahel kasutatakse mehi ärakasutava naise kohta ka sõna vampnaine.

Vampnaise kujutis 1930. aastatest