Faasisünkronisatsioonisüsteem

Faasisünkronisatsioonisüsteem on süsteem, milles toimub kahe või enama sõltumatu vahelduvpinge või voolu allika omavaheline sünkroonimine kuni sageduste võrdsustumiseni kas nullilähedase või piisavalt väikese faasinihkega nende signaalide vahel.

Laialdaselt kasutatavad on automaatsed faasisünkronisatsiooni süsteemid ehk faasilukksüsteemid (inglise k. Phase-Locked Loop, PLL).

Elektrienergeetikas on faasisünkronisatsioonisüsteem kasutusel generaatorite sünkroonimisel enne nende lülitamist ühtsesse elektrivõrku.