Fütosemiootika

Fütosemiootika on biosemiootika haru, mis uurib märgiprotsesse taimedel, või üldisemalt vegetatiivset semioosi. Vegetatiivne semioos on algeline märgiprotsesside tüüp, mis esineb elusorganismide rakulisel ja koelisel tasandil. Ennekõike kuuluvad fütosemiootika valdkonda rakkudevahelise kommunikatsiooni, geneetiliste ja epigeneetiliste informatsiooniprotsesside ja mälu, ensümaatilise äratundmise, transduktsiooni, orgaaniliste koodide ja spontaanse liikumisega seotud valikuprotsesside semiootiline uurimine. Seega kattub fütosemiootika suures osas endosemiootika ehk organismisiseste märgiprotsesside uurimisega.

Termini võttis kasutusele Martin Krampen 1981. aastal.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • Krampen, Martin 1981. Phytosemiotics. Semiotica 36(3/4): 187–209.
  • Krampen, Martin 1992. Phytosemiotics revisited. In: Sebeok, Thomas A.; Umiker-Sebeok, Jean (eds.), Biosemiotics: The Semiotic Web 1991. Berlin: Mouton de Gruyter, 213–219.
  • Kull, Kalevi 2000. An introduction to phytosemiotics: Semiotic botany and vegetative sign systems. Sign Systems Studies 28: 326-350.
  • Faucher, Kane 2014. Phytosemiotics revisited: Botanical behavior and sign transduction. Semiotica 202: 673–688.