Semioos (varasemas kasutuses: semioosis) on märgiprotsess. See on üks semiootika põhimõisteid. Termini võttis praeguses tähenduses kasutusele Charles Sanders Peirce, ent see esineb korduvana juba Philodemose tekstis "De signis" (1. sajand eKr). Peirce'i järgi on semioos triaadne protsess, potentsiaalselt lõputu interpretatsiooniahel.

Thomas Sebeoki järgi on semioos samane (või koguni identne) eluprotsessiga (Sebeoki tees).

Semioos on sama mis kestev kommunikatsiooniprotsess; see hõlmab nii autokommunikatsiooni kui ka heterokommunikatsiooni.

Semioosi liigiks (erijuhuks) on intersemioos – see on semioos erineva süntaksiga märgisüsteemide vahel. Sellele vastandub intrasemioos – see on semioos ühe märgisüsteemi raames.