Eynne schonne hysthorie

Eynne Schonne hysthorie van vunderlyken gescheffthen der heren tho lyfflanth myth den Rüssen unde tataren on alamsaksakeelne kirjutis 15. ja 16. sajandi Vana-Liivimaa ja Moskva suurvürstiriigi vahelistest suhetest.

Teos valmis 1508. aastal ning selle autoriks peetakse ordumeister Wolter von Plettenbergi sekretäri ja hilisemat Tartu piiskoppi Christian Bomhowerit. Selle trükiversioone pole säilinud, kuid käsikirjalise ümberkirjutise järgi on selle koos põhjalike kommentaaridega publitseerinud Carl Schirren.

Teos käsitleb ajavahemikku 1492–1508, mil Liivimaa ja Moskva vahelised suhted olid äärmiselt pingelised. Peamine tähelepanu on pööratud Liivimaa-Moskva sõjale, eriti Smolino lahingule. Et kirjutis oli mõeldud Liivi ordule raha ning tähelepanu kogumiseks, on see vägagi propagandistlik ning Liivimaa Vene-vastast tegutsemist igati õigustav. Siiski on tegu väga väärtusliku allikaga antud perioodist, mis peegeldab läänepoolsete naabrite hirmu Moskva suurvürstiriigi võimu toonase kasvu ees.

Teoses leidub ajastule omaselt liialdusi vägede suurusest, seda eriti vastase puhul. Näiteks on Vene vägede suuruseks 1501. ja 1502. aasta rüüsteretkede puhul arvatud ligi 100 000 meest, ehkki tõenäoliselt olid need umbes kümme korda väiksemad. Samasuguseid, kohati otse Schonne hysthoriest üle võetud liialdusi esineb ka näiteks Balthasar Russowil. Küllaltki õigesti on Schonne hysthories hinnatud aga Smolino lahingu mõju rahuläbirääkimistele, mis oli pea olematu, hilisemad autorid, eriti Russow, väitsid aga, et ainuüksi selle lahingu võitmine päästis Liivimaa. Bomhoweri teosesse lisab pessimismi ka, et see kirjutati ajal, mil 6-aastane vaherahu Venega oli lõppemas ja uut poldud veel sõlmitud, mistõttu Liivimaal kardeti uut sõda ja võimaliku Vene-Poola liitu nende vastu.

PublikatsioonRedigeeri

  • „Eynne Schonne hysthorie van vunderlyken gescheffthen der heren tho lyfflanth myth den Rüssen unde tataren“, hrsg. von Carl Schirren. In: Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd. VIII (1861), lk.-d 113–225.‎‎‎‎