Evolutsiooniline progress

Evolutsiooniline progress (ka aromorfoos, arogenees, anagenees) on organismirühma(de) evolutsiooniline kvalitatiivne edasiminek, mis avaldub peaasjalikult organisatsioonitüübi täiustumises ja seeläbi keskkonda paremini sättudes.

Aromorfoosiks võib nimetada näiteks hulkraksuse teket.

Vaata ka muuda