Evangeeliumi Priiusuühingute Liit

Evangeeliumi Priiusuühingute Liit (enne 1936 Jeesuse Kristuse Evangeeliumi Koguduste Ühendus) oli Eesti esimesel iseseisvusajal tegutsenud organisatsioon, mis ühendas sealseid priilaste organisatsioone.

Liitu kuulusid need: Haapsalu, Vedra, Sinalepa ja Massu Läänemaalt; Palade, Jausa, Ligema, Külama Hiiumaalt; Kuressaare, Vanamõisa, Loona, Eikla Saaremaalt.

1938. aastal oli liidu liikmete arv üle 2000, neist kõige rohkem Hiiumaalt.

Ühingul oli oma ajakiri Armu Hääl, mis ilmus kuni 1940. aastani.

Vormsi ja Riguldi rootsikeelsed kogudused registreeriti 1926, aga ei ühinetud liiduga.

1945. aastal sunniti suur osa Eesti vabakogudustest liituma Eesti Evangeelsete Kristlaste-Baptistide Liitu, mis allus üleliidulisele nõukogule Moskvas.

ViitedRedigeeri