Etüülrühm on etaani molekulile, milles puudub üks vesiniku aatom, vastav ühevalentne rühm. Etüülrühma keemiline valem on –CH2CH3 ehk –C2H5 ja tähistatakse seda ka lühendiga Et.

Etüülrühma sisaldava ühendi struktuurivalem

Tuntuim etüülrühma sisaldav ühend on etüülalkohol ehk etanool, mille keemiline valem on C2H5OH ehk CH3CH2OH ehk EtOH.

Etüülrühm ei ole reaalselt esinev aine osake, vaid formaalne molekulis esinev rühm, millega on seotud veel mingi aatom või rühm. Etüülrühma tähenduses on kasutatud ka terminit "etüülradikaal", mille põhitähendus on vaba radikaal Et*, mis tähendab reaalset ebastabiilset intermediaati ja mitte formaalset molekuli osa, nagu seda on etüülrühm.

Vaata ka

muuda