Ava peamenüü

Muudatused

 
====Pealetung Leningradi suunal====
Operatsiooni Barbarossa teises faasis juuli lõpus ja augusti alguses kihutastungis Saksa väegrupp Nord läbi Läti ja Eesti [[Leningrad]]i poole, vallutas [[Pihkva]] ning liikus edasi [[Luga]] ja [[Novgorod]]i suunas. Punaarmee[[Loode-Venemaa]]l, ja[[Leningradi Baltioblast]]is laevastikuväegrupp grupeeringuNordi taganemistee[[4. möödatankiarmee]] maismaadväeosad lõigati ära täielikultvallutasid [[74. augustjuuli]]ill [[Ostrov]]i, kui Saksa väed Põhja-Eestissisenesid [[Kunda8. juuli]]l juuresja jõudsidhõivasid [[Soome laht|Soome9. lahenijuuli]],l lõigatestähtsa sellegaraudtee Eestitja kaitsnudmaanteede ristumiskoha [[8Pihkva]]. armeePihkva (NSVvallutamise Liit)|8.järel armee]]jätkasid kaheks4. Kunda-Paidetankiarmee joonestväed läänepealetungi pooleLeningradile, jäänud6. tankidiviis suundus aga [[PunaarmeePorhov]]i väeosad tõmbusid Tallinna kaitselesuunas.
 
[[18. armee (Saksamaa)|18. armee]] jätkas pealetungi [[Sõjategevus Eestis 1941. aastal|Põhja-Eestis]] ja [[Tallinna vallutamine (1941)|Tallinnas]] blokeeritud Punaarmee ja [[Balti laevastik Teises maailmasõjas|Balti laevastiku]] vägedele. Punaarmee ja Balti laevastiku grupeeringu taganemistee mööda maismaad lõigati ära täielikult [[7. august]]il, kui Saksa väed Põhja-Eestis [[Kunda]] juures jõudsid [[Soome laht|Soome laheni]], lõigates sellega Eestit kaitsnud [[8. armee (NSV Liit)|8. armee]] kaheks. Kunda-Paide joonest lääne poole jäänud [[Punaarmee]] väeosad tõmbusid Tallinna kaitsele. Peale seda liikus 18. armee Narva alla.
[[Loode-Venemaa]]l, [[Leningradi oblast]]is väegrupp Nordi [[4. tankiarmee]] väeosad vallutasid [[4. juuli]]l [[Ostrov]]i, sisenesid [[8. juuli]]l ja hõivasid [[9. juuli]]l lõplikult tähtsa raudtee ja maanteede ristumiskoha [[Pihkva]]. Pihkva vallutamise järel jätkasid 4. tankiarmee XXXXI motoriseeritud korpuse 1. tanki- ja 26. motoriseeritud diviis pealetungi Leningradile, 6. tankidiviis suundus aga [[Porhov]]i suunas.
 
Pealetung jätkus 1. septembril, tankiüksused 4. tankiarmeest vallutasid [[Laadoga]] jõel [[Shlüsselburg]]i, samal ajal kui 16. armee vallutas [[24. august]]il Novgorodi ning jõudis seejärel välja [[Laadoga järv]]e juurde, [[Leningrad]]ist idapool. 17. septembril viidi 4. tankiarmee [[väegrupp Mitte]] koosseisu, mis tungis peale Moskvale. Leningradi piiramine tehti ülesandeks 16. ja 18. armeele. Novembris 1941 [[3. tankiarmee]] XXXIX tankikorpus, kes püüdis ühineda Soome vägedega [[Svir]]i jõel vallutas [[Tihvin]]i.
{{Vaata|Sõjategevus Eestis 1941. aastal}}, ''[[Saksa okupatsioon Eestis (1941–1944)|Saksa okupatsioon Eestis]], [[Saksa okupatsioon Lätis 1941–1944|Lätis]], [[Saksa okupatsioon Leedus 1941–1944|Leedus]]''
{{Vaata|Eesti Teises maailmasõjas}}, ''[[Läti Teises maailmasõjas]], [[Leedu Teises maailmasõjas]]''
[[File:Южен фронт ВСВ (22.06 - 10.07.1941).png|pisi|Saksa [[väegrupp Süd]] rünnakusuunad Idarinde lõunatiival, Ukraina piirkonnas 22.06–10.07.1941]]
 
====Pealetung Smolenski suunal====
Samal ajal alustas väegrupp Süd kuuajalist (10. juuli–10. september) lahingut [[Smolenski lahing|Smolensk]]i pärast. Rasketes lahingutes piiras väegrupp osaliselt ümber kolm Nõukogude armeed (16., 19., ja 20. armee) ning lõi tagasi järjest tugevnevad ja meeleheitlikumad Punaarmee vasturünnakud, mis püüdsid linna pärast võitlevate vägede olukorda parandada.
53 126

muudatust