Erinevus lehekülje "Hävituspataljonid" redaktsioonide vahel

P
*liikmed: [[Aleksander ­Resev]] [[Eesti NSV Siseministeerium]]i minister;
* [[Boris Kumm]] - [[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium]]i minister ;
* [[Arnold Veimer]]<ref>"Pane raisale nii et aitab!". Pekka Erelt, [[Eesti Ekspress]] (20.02.2007), [http://www.ekspress.ee/viewdoc/304AE4B2767CF59EC22572880032D17F www.ekspress.ee] </ref> - [[ENSVEesti NSV Ministrite Nõukogu esimees]];
* [[Arnold Meri]] - Eesti NSV [[ELKNÜ Keskkomitee]] esimene sekretär , kelle ülesandeks oli poliitkasvatuse läbiviimine, peale uue kasvava noorsoo, ka hävituspataljonide isikkoosseisu hulgas.{{lisa viide}}
 
Maapiirkondades elavad pataljonlased elasid oma kodudes, maakonnakeskustes eksisteerisid aga ka kasarmeeritud pataljonid, mille liikmed kandsid sõjaväevormi ja said palka. Tipphetkel kuulus pataljonidesse 7000 võitlejat.{{lisa viide}}
 
==Hävituspataljonide liikete saatus Eesti Vabariigis==
 
Eestis kehtiva riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) kohaselt arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka kohustusliku sõjaväeteenistuse aeg ja asendusteenistuse aeg, kui isik suunati teenistusse Eestist või kui isik elas enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis ja tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ning mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensioni.
 
Eesti Vabariigi pensioniseaduse ja riiklike elatusrahade seaduse kohaselt arvati pensioniõigusliku staaži hulka samuti sõjaväeteenistuse ja sellega võrdsustatud teenistuse aeg või asendusteenistuse aeg.
 
Ülalpool nimetatud seadustes ei ole mainitud 1941. aastal [[Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat|Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi]], [[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat|Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariadi]] ja [[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium]]i koosseisu kuulunud hävituspataljonis teenimise aega. Sellel ajal sündinud isikutele pensioni määramine toimus nõukogude ajal, millal pensione määrati NSV Liidu riiklike pensionide seaduse alusel.
 
NSVL riiklike pensionide seaduse alusel pensioni määramisel arvati pensioniõigusliku staaži hulka teenistus NSV Liidu relvastatud jõudude koosseisus ning partisanisalkades oldud aeg ja teenistus:
*[[Tšekaa|Ülevenemaalises erakorralises komisjonis võitluseks kontrrevolutsiooni, spekulatsiooni ja sabotaažiga]],
*[[OGPU|NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuvas Ühendatud Riiklikus Poliitilises Peavalitsuses]],
*[[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat|NSV Liidu]] ja selle lahutamatus struktuurüksuses [[Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat|Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadis]],
*[[NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat|NSV Liidu]] ja selle lahutamatus struktuurüksuses [[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat|Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadis]],
*[[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium|NSV Liidu]] ja selle lahutamatus struktuurüksuses [[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium]]is,
*[[NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee|NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee]], ([[Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee]] oli vaid NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee lahutamatu struktuuriüksus)
*[[NSV Liidu Avaliku Korra Kaitse Ministeerium]]i, kõigi NSV Liidu liiduvabariikide ühiskondliku korra kaitse ministeeriumide, ([[Eesti NSV Avaliku Korra Kaitse Ministeerium]] oli vaid NSV Liidu Avaliku Korra Kaitse Ministeeriumi lahutamatu struktuuriüksus)
*[[NSV Liidu Siseministeerium]]i ([[Eesti NSV Siseministeerium]] oli vaid NSV Liidu Siseministeeriumi lahutamatu struktuuriüksus) ning
*[[NSV Liidu Siseministeeriumi siseväed|NSV Liidu Siseministeeriumi sisevägedes]] ja organites.
 
Kuna viimatinimetatute hulgas ei ole märgitud hävituspataljoni, siis loetakse, et hävituspataljonid tegutsesid II maailmasõja ajal NSV Liidu relvastatud jõudude koosseisus.
 
[[Kategooria:Eesti NSV]]
 
70 058

muudatust