Eoseline sigimine

Eoseline sigimine ehk sporogoonia on suguta sigimisviis, mis toimub eriliste paljunemisrakkude ehk eoste abil.

Eoseline sigimine esineb mõningatel protistidel (eosloomad) ning kõikidel taimedel ja seentel.

Vaata ka muuda