Eoarhaikum on geokronoloogiline üksus (aegkond). Eoarhaikum vastab ajavahemikule 4–3,6 miljardit aastat tagasi. Rahvusvaheline Stratigraafiakomisjon ei ole eoarhaikumi alumist piiri täpselt määratlenud.

Sõna "eoarhaikum" tuleneb kreekakeelsetest sõnadest ēōs ('koit') ja archaios ('vana, ürgne').

Eoarhaikum on Arhaikumi eooni esimene aste. Sellele järgneb Paleoarhaikum. Eoarhaikumile eelnes hadaikum.

Eoarhaikumis umbes 3,6 miljardit aastat tagasi moodustus esimene hiidmanner Vaalbara.

Eoarhaikumist pärinevad vanimad teadaolevad kivimid. Need on 3,8 miljardit aastat vanad ja asuvad Lääne-Gröönimaal Isua rohekildavöös.

On oletatud, et eoarhaikumi lõpus arenesid protobiontidest esimesed prokarüoodid.

Vaata ka

muuda