Endise Jugoslaavia Rahvusvaheline Kriminaaltribunal

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Endise Jugoslaavia Rahvusvaheline Kriminaaltribunal (inglise keeles International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, lühendatult ICTY) oli ÜRO asutus, mis tegeles kohtu mõistmisega endise Jugoslaavia territooriumil peale 1991. aastat toime pandud sõjakuritegude üle. Tribunal tegutses Haagis ja lõpetas tegevuse 31. detsembril 2017.

Eesti on ICTYga sõlminud kohtuotsuste täitmise kokkuleppe, mille kohaselt võtab Eesti vajaduse korral tribunali taotlusel süüdimõistetud isikuid karistust kandma.

Vaata ka

muuda