Endel Kitse

Endel Kitse (12. juuni 192810. märts 2007) oli eesti mullateadlane ja ökoloog, aastast 1975 bioloogiadoktor.

Lõpetanud Viljandi 2. Keskkooli, alustas ta 1947. aastal õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis põllumajanduse erialal. Eesti Põllumajanduse Akadeemia asutamise järel läks ta üle sellesse õppeasutusse, lõpetades sealse agronoomiateaduskonna esimese lennu aastal 1952.

Endel Kitse esimeseks töökohaks oli Jõgeva Sordiaretusjaam, kuhu ta asus tööle juba üliõpilasena. Hiljem oli tema elu ja tegevus seotud peamiselt Eesti Põllumajanduse Akadeemiaga, kus ta töötas mullateaduse ja agrokeemia kateedris.

Aastal 1957 kaitses Endel Kitse kandidaaditöö mullaanalüüside metoodilistes küsimustes. 1975 promoveeriti ta doktoriks uurimistöö eest mullafüüsika alal. Töötas professorina 1977–1993.

Teda peetakse mullafüüsika uurimissuuna rajajaks Eestis, kelle poolt läbi viidud uuringute tulemusi kasutatakse mullateaduses tänaseni, eelkõige muldade füüsikaliste ja hüdrofüüsikaliste omaduste määramisel. Samuti pärines temalt metoodika kahekihilisel lähtekivimil kujunenud muldade kobestamiseks. Lisaks tegeles doktor Kitse põlevkivikarjääride põllumajandusliku taaskasutuse võimaluste uurimisega.

Ta suri pärast pikka haigust märtsis 2007.