Empiiriline valem

 See artikkel räägib keemia mõistest; teadusteooria mõistest vaata Empiiriline valem (teadusteooria)

Empiiriline valem on keemilise ühendi molekuli koostisse kuuluvate keemiliste elementide suhteline sisaldus väikseimates täisarvudes. Empiiriline valem ei kajasta molekuli koostisse kuuluvate aatomite tegelikku arvu ega molekuli struktuuri.

Erinevalt empiirilisest valemist näitab molekulivalem molekuli koostisse kuuluvate elementide aatomite arvu ning struktuurivalem näitab molekuli moodustavate aatomite vastastikust asetust ja aatomitevaheliste keemiliste sidemete iseloomu. Näiteks n-heksaani struktuurivalem on CH3CH2CH2CH2CH2CH3, molekulivalem on C6H14 ja empiiriline valem on C3H7.

Üks ja sama empiiriline valem võib kuuluda erinevatele keemilistele ühenditele. Näiteks formaldehüüdi, äädikhappe ja glükoosi empiiriline valem on CH2O (molekulivalemid vastavalt CH2O, C2H4O2 ja C6H12O6).

Ainete molekuli- ja empiirilised valemid
Aine Molekulivalem Empiiriline valem
Vesi H2O H2O
Metaan CH4 CH4
Benseen C6H6 CH
Väävel S8 S
Glükoos C6H12O6 CH2O

Vaata ka

muuda