Elektroforees (elektro + kr phoros kandev) on elektriliselt laetud osakeste liikumine vedelikus elektrivälja mõjul: positiivsed osakesed katoodile ja negatiivsed osakesed anoodile.

Laetud osakese elektriväljas liikumisele mõjuvad jõud

Elektromigratsioonil põhinevad olulised ainete lahutusmeetodid on geelelektroforees ja kapillaarelektroforees.

Kirjeldus muuda

Osakestele (kolloidosakestele ja makroioonidele) annavad elektrilaengu nendel adsorbeerunud ioonid. Laengut kandva osakese liikumise kiirus on võrdeline elektrivälja tugevusega ja osakese ioonlaenguga (ioon) ning pöördvõrdeline osakese raadiusega ja keskkonna viskoossusega. Keskkonna materjaliks võib olla vedelik või geel, ka nt immutatud filterpaber.

Kui osakesed liiguvad elektriväljas katoodile, on see kataforees, kui anoodile, siis anaforees.

Rakendusi muuda

 
Geelelektroforeesi seadmed

Seda omadust, et erisuguse suuruse ja laenguga osakesed liiguvad elektroodide vahel erineva kiiruse ja suunaga, rakendatakse aineosakeste üksteisest eraldamiseks vastavalt nende laengule või suurusele, ka sõltuvalt molekulide pikkusest. Elektroforeesi kasutatakse nt valkude ja DNA-analüüsis, elektroonilise paberi tehnikas, samuti metalli pinnale kolloidosakestest kattekihi tekitamiseks.

Vaata ka muuda