Eksarh (kreeka keeles exarchos 'valitseja, asehaldur') on piiskop, kes valitseb suurt kirikuala (eksarhaati), mis reeglina asub väljaspool selle maa piire, kus paikneb patriarhaat.

Eksarhaadi (eksarhi halduspiirkond) koosseisu võib kuuluda mitu piiskopkonda, mille piiskopid alluvad eksarhile. Eksarh ise allub aga Kiriku keskvõimule – patriarhile või sinodile, kuid omab ka teatud iseseisvust.

Ajalooliselt oli eksarh ka Bütsantsi lääneosas 6.8. sajandil provintsi (eksarhaadi) asehaldur.

Vaata ka muuda