Ehheneismeri

Ehheneismeri oli Läänemere nõos olnud riimveeline veekogu, Joldiamere ja Antsülusjärve üleminekufaas.

Nimi "Ehheneis" johtub ränivetikast Campylodiscus echeneis.