Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas

"Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas" on ülevaatlik koguteos, mille koostasid Rootsis Evald Blumfeldt, Hans Kauri, Richard Maasing ja Vello Pekomäe, kes Teise maailmasõja tõttu Eestis lahkusid. 2051-leheküljeline ja 10-osaline teos ilmus 5 köites 1962. aastal.

1960. aastatel andis Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee välja NSV Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelises infosõjas samanimelise raamatu näilised XI ja XII osa, mis sisaldasid nõukogudemeelset propagandat.

I köideRedigeeri

Esimene raamat "Eesti nagu ta oli" annab sissejuhatusena ülevaate viimaste iseseisvusaastate Eestist. Teises raamatus "Äike Euroopa kohal" vaadeldakse 1939. aasta sündmuste arengut ja sõja puhkemist.

II köideRedigeeri

Kolmas raamat "Punane aasta" kirjeldab Nõukogude Venemaa sõjaväe tulekut Eestisse 1940. aasta suvel, riigikorra ja majandussüsteemi muutust. Neljas raamat "Maa vabastamine" vaatleb metsavendlust Eestis ja Suvesõda, eeskätt Lõuna-Eesti vabastamist ning sellega seotud võitlusi.

III köideRedigeeri

Jätkub Suvesõja sündmuste vaatlemine. Viies raamat "Punavägi tõrjutakse maalt" on pühendatud Põhja-Eesti ja saarte vabastamisele. Kuues raamat "Surutud vastu seina" käsitleb nii Suvesõja-aegset, maa vabastamise aegset kui ka sellele järgneva Saksa sõjaväevalitsuse perioodi poliitilist tegevust ja administratiivset olukorda, ajaliselt juuli algusest kuni 5. detsembrini 1941.

IV köideRedigeeri

Seitsmendas raamatus "Sõjakäik itta" ja kaheksandas raamatus "Heitluses kahe suurvõimuga" leiavad käsitlemist katsed eesti sõjaväe loomiseks, mis algatati Eesti kõrgemate sõjaväelaste poolt, niisamuti ka kaitsepataljonide loomine, nende võitlused ja sõjaretked.

V köideRedigeeri

IX raamatus "Venelaste teine sissetung" kirjeldatakse võitlusi Narva-Peipsi piirivöötmes 1944. aastal. X raamat "Võitlus jatkub" keskendub võitlustele Soomes ja Eestis, Tartu Ülikooli olukorrale sõjakeerises ning vaatleb politseipataljoni osa 1944. aasta lõppvõitlustes.

VälislingidRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

  • "Eesti saatusaastad 1945-1960" (1963–1972)
  • Arthur Võõbus, "Uurimusi eestlaste ajaloost" ("Studies in the History of the Estonian People"), 1969–1986)
  • "Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas" (I–II, 1971–1977), Tallinn, Eesti NSV
  • "Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas" XI–XV, (1964–1972), Tallinn, Eesti NSV
  • "Sõja ja rahu vahel", 2004, peatoimetaja Enn Tarvel