Eesti Wordnet

Eest Wordnet on eestikeelne leksiko-semantiline andmebaas,[1] milles on mõisted omavahel seotud erinevate semantiliste suhetega. Suhteid on erinevaid: ülem-alammõiste (hüperonüümia-hüponüümia), osa-terviku suhe (meronüümia-holonüümia), antonüümia suhe, rollisuhe jm.

ViitedRedigeeri