Ava peamenüü

Eesti Vibuliit (ametliku lühendina EVL) on vaba algatuse alusel avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud vibuspordi arendamisele Eestis.

Liit, kui spordialaliit spordiseaduse tähenduses on vibusporti harrastavate eraõiguslikest juriidilisest isikutest spordiklubide üleriigiline ühendus, kes Rahvusvahelise Vibuföderatsiooni (WA) ja Euroopa ja Vahemeremaade Vibuspordi Liiduga (WAE) ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja nende õigusjärglaste liikmena vibusporti esindab ja kellel on ainuõigus korraldada WA reeglitele vastavaid üleriigilisi tiitlivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid. EVL juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, oma põhikirjast, Maailma Antidopingu Koodeksist, Euroopa spordihartast, Eesti Spordi Hartast, WA, WAE ning EOK poolt kehtestatud aktidest ja suunistest.

VälislingidRedigeeri