Eesti Teaduslik Instituut

väliseesti uurimis- ja õppeasutus Rootsis

Eesti Teaduslik Instituut (Institutum Litterarum Estonicum) oli 1953. aastast kuni 1990. aastate alguseni Stockholmis tegutsenud eesti uurimis- ja õppeasutus.

Instituudi eelkäija oli Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis juurde 1952. aastal asutatud Eesti Rahvuslike ja Kodumaiste Teaduste Instituut, mille õppetöö algas 1952. aastal.

1953. aastal instituut iseseisvus. Eesti Teadusliku Instituudi juhataja oli kuni 1961. aastani Richard Indreko ja pärast tema surma, aastail 1962–1984, Gustav Ränk. Instituudil oli filosoofia- ja õigusteaduskond, õppejõudude hulka kuulusid Andrus Saareste, Johannes Aavik, Armin Tuulse, Evald Blumfeldt jt.

Instituudi väljaandel on ilmunud kaheksa erialabibliograafiat, neli õigusteaduse õpikut ja biograafiline teatmik "Eesti teadlased väljaspool kodumaad".

Instituudi tegevus lõppes "tegijate puudusel". 1995. aastal toodi instituudi arhiiv Eestisse ja anti üle Tartu Ülikooli Raamatukogule.