Eesti Spordiajakirjanike Selts

Eesti Spordiajakirjanike Selts (lühend ESAS) on organisatsioon, mis koondab ja esindab Eesti professionaalseid spordiajakirjanikke ja -fotograafe.

Eesti Spordiajakirjanike Selts asutati 13.11.2012. On ka 1991 – 1999 tegutsenud Eesti Spordiajakirjanike Ühenduse ja 2000 – 2012 tegutsenud Eesti Spordiajakirjanike Liidu tegevuse jätkajaks.

ESAS on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik selts, mille peamine eesmärk on tegevspordiajakirjanike ühistegevuse korraldamine ja info levitamine. ESAS ühendab Eestis kutselisi ja vabakutselisi tegevspordiajakirjanikke ja spordifotograafe. 2022. aasta seisuga on ESAS-il 65 tegev- ja neli auliiget.

ESAS-i tegevust ohjab kuueliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad 2022 detsembris üldkoosolekult saadud kaheaastaste volituste põhjal Maarja Värv (esimees), Ott Järvela, Peep Pahv, Mart Treial ja Gunnar Leheste.